Mục tiêu và Chính sách Công ty

Chính sách Chất lượng

       

        Ý tưởng luôn luôn được phát triển theo triển vọng về khách hàng

        Trọng tâm của các cuộc hội thảo là quá trình kế tiếp

        Mọi thành viên trong Công ty phải có nhận thức sâu sắc về chất lượng; xây dựng tinh thần cộng tác chặt chẽ; và đảm bảo áp dụng chu trình P-D-C-A (Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra – Hành động) và tư duy dựa trên rủi ro trong hoạt động quản lý chất lượng.

        Nắm bắt các yêu cầu về chất lượng của khách hang và chú trọng vào việc thực hiện hoá các yêu cầu về chất lượng ngay từ giai đoạn đầu của các quá trình sản xuất trong khi đảm bảo cải tiến an toàn

       Duy trì hệ thống quản lý chất lượng và tiếp tục cải thiện tính hiệu lực của hệ thống nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 

Mục tiêu

Dựa trên các chính sách cơ bản trên, Công ty sẽ có trách nhiệm phấn đấu tới 3 mục tiêu lớn sau:

        Trở thành công ty có khả năng cạnh tranh trên thế giới về mọi mặt

        Thành điển hình liên doanh thành công giữa Việt Nam và Nhật Bản

        Đóng góp cho sự phát triển của đất nước 

 

Chính sách về An toàn

 

Quy tắc chung: “An toàn cho toàn thể người lao động là ưu tiên hàng đầu của VFG”.

Chính sách chung::

        Tuân thủ đúng tất cả các quy định và luật lệ của Nhà nước về an toàn

        Không ngừng duy trì và cải tiến các điều kiện về an toàn trong công ty.

        Tổ chức các chương trình đào tạo về an toàn cho tất cả nhân viên một cách thường xuyên và liên tục nhất

 

Các Chính sách về Môi Trường

 
Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người hiện đang phải đối mặt trên toàn thế giới. Vì vậy VFG chúng tôi không bao giờ làm ngơ và đang cố gắng vì sự cân bằng và hoà hợp với thiên nhiên bằng tất cả khả năng của mình

        VFG sẽ luôn coi những tác động về môi trường gây ra không chỉ cho khu vực xung quanh nhà máy mà còn cho những khu vực lân cận đó là vấn đề cần quan tâm hàng  đầu.

        Đảm bảo tất cả công nhân viên cũng như các nhà cung cấp và tất cả những người có quan hệ công việc với VFG làm việc trên phạm vi nhà máy đã được nhắc nhở một cách rõ ràng nhất về vấn đề bảo vệ môi trường.

        Đảm bảo rằng những ảnh hưởng về môi trường sẽ được đặc biệt quan tâm trong tất cả các khâu, từ khâu đầu tiên của sản xuất cho đến khâu phân phối sản phẩm cuối cùng.

        Phấn đấu không ngừng cải tiến và nâng cao công nghệ sản xuất

        Đảm bảo tiến hành đầy đủ và nghiêm túc các lần phân tích và kiểm tra định kỳ (nước uống, nước thải, không khí xung quanh...)

        Giữ mối quan hệ tốt đẹp và hòa hảo với người dân sống xung quanh vùng

 • NSG
 • Pilkington
 • Hai Long Glass
 • Kala glass
 • Vinh Oanh Glass
 • Eurowindow
 • Công ty Phước An
 • Saigon Glass
 • Công ty TNHH TM & SẢN XUẤT LỘC THÀNH
 • Công ty Kính Cao trung Nghĩa
 • Công ty TNHH SX TM & DV MTV Đại Dương Kính
 • công ty Phú Lạc Khang
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KÍNH TRUNG VIỆT
 • Công ty TNHH Đầu Tư & TM Vật Liệu Xây Dựng Hải Nam