Mạng Lưới Phân Phối

Miền Bắc

 

Các đại lý

bán buôn

 

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Thành

Công ty TNHH Vinh Oanh

Công ty TNHH Sơn Hà

Công ty TNHH Hải Thắng

Công ty Cổ phần Kính KaLa

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Kính Trường Hồng  

Công ty TNHH Thương mại Kính Nhật Việt 

Các đại lý gia công và lắp đặt nhôm kính

8.

9.

10.

Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hải Long

Công Ty Cổ phần Kính An toàn Việt Nhật

 

 

Miền Trung

 

Các đại lý

bán buôn

11.

12.

 

Công ty Cổ phần Vật tư và Dịch vụ kỹ thuật

Công ty TNHH Thanh Định

 

Các đại lý gia công

13.

14.

15.

16.

Công ty CP Đầu tư Đại Dương Kính

Công ty TNHH Long Giang

Công ty TNHH Phượng Hoàng

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lộc Thọ

 

  

Miền Nam

 

Các đại lý

bán buôn

 

 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 

 

 

Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Dịch vụ Hồng Quý

Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Dịch Vụ Đại Quang Vinh

Công ty TNHH Đầu tư và thương mại vật liệu xây dựng Hải Nam

Công ty Cổ phần Sản xuất -Thương mại -  Dịch vụ Thành Đạt

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Ngọc Anh 1

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Ngọc Thạnh

 

 

Các đại lý gia công và lắp đặt nhôm kính

 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

 

Công ty TNHH Saigon Technology Glass

Công ty TNHH Xây dựng Việt Châu

Công ty TNHH Dom Home

Công ty cổ phần công nghệ Liên Châu Lục

Công ty TNHH nhôm kính Cao Trung Nghĩa

Công ty TNHH sản xuất- thương mại-dịch vụ Trung Việt.

Công ty sản xuất -thương mại và dịch vụ Phú Lạc Khang

 • NSG
 • Pilkington
 • Hai Long Glass
 • Kala glass
 • Vinh Oanh Glass
 • Eurowindow
 • Công ty Phước An
 • Saigon Glass
 • Công ty TNHH TM & SẢN XUẤT LỘC THÀNH
 • Công ty Kính Cao trung Nghĩa
 • Công ty TNHH SX TM & DV MTV Đại Dương Kính
 • công ty Phú Lạc Khang
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KÍNH TRUNG VIỆT
 • Công ty TNHH Đầu Tư & TM Vật Liệu Xây Dựng Hải Nam